یادی از آیت الله فاضل لنکرانی
ایشان درسال 1310 شمسى در شهر مقدس قم دیده بهجهان گشودند. پدر ایشان مرحوم آیت الله فاضل لنکرانى (قدس سره) از اساتید و علماىبزرگ حوزه علمیه قم بودو مادرشان از فرزندان پاک سادات بزرگوار و (معروف مبرقع )بود.از زمانى که حضرت امام خمینى(رحمه الله) مبارزات سیاسىخود را علیه ظلم و فساد و حکومت طاغوتى پهلوى آغاز کردند ایشان به عنوان یکى ازیاران و همراهان امام خمینى(رحمه الله ) بوده و قدم به قدم در صف مجاهدان و حامیان انقلاباسلامى فعالیت داشتند و از جمله اعضاى فعال جامعه مدرسین حوزه علمیّه قم به شمار مىآمدند و بارها ازسوى مأموران حکومت پهلوى به بازجویى فراخوانده شده و به زندان افتادند و سرانجام بهبندر لنگه تبعید شدند و پس از چهار ماه اقامت در آنجا به شهر یزد منتقل شدند و مدتدو سال و نیم به صورت تبعید در آنجا به سر بردند.آيتالله محمد فاضل لنكراني سرانجام پس از مدتي عارضهي قلبي در روز 26 خرداد 1386 دار فاني را وداع گفت و پيكر آن مرحوم روز 28 خرداد مصادف با شهادت حضرت زهرا (س) طي تشييع جنازه&z
نظرات کاربران
UserName