پوستر ولادت امام باقر علیه السلام
نام مبارك امام پنجم محمد بود.لقب آن حضرت باقر يا باقرالعلوم است ,بدين جهت كه : درياى دانش را شكافت و اسرار علوم را آشكارا ساخت.القاب ديگرى مانند شاكر و صابر و هادى نيز براى آن حضرت ذكر كردهاند كه هريك بازگوينده صفتى از صفات آن امام بزرگوار بوده است.كنيه امام ابوجعفر بود.مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبى علیه السلام است. بنابراين نسبت آن حضرت از طرف مادر به سبط اكبر حضرت امام حسن علیه السلامو از سوى پدر به امام حسين علیه السلامميرسيد . پدرش حضرت سيدالساجدين , امام زين العابدين , على بن الحسين علیه السلاماست .تولد حضرت باقر علیه السلامدر روز جمعه سوم ماه صفر سال 57 هجرى در مدينه است. ایشان علیه السلام در واقعهجانگداز كربلا همراه پدر و در كنار جدش حضرت سيدالشهداء علیه السلامكودكى بود كه به چهارمين بهار زندگيش نزديك ميشد . دوران امامت امام محمد باقر علیه السلاماز سال 95 هجرى كه سال درگذشت امام زين العابدين علیه السلاماست آغاز شد و تا سال 114 ه . يعنى مدت 19 سال و چند ماه ادامه داشته است.
نظرات کاربران
UserName