پرورش زنبور عسل در ارتفاعات پل سفید
تصاویری جالب از کندوها و نحوه پرورش زبور های عسل در منطقه پل سفید را مشاهده می کنید.
نظرات کاربران
UserName