نشست خبری مهندس جعفری، معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت
نشست خبری مهندس جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی و سرپرست ایمیدرو با خبرنگاران و اصحاب محترم رسانه
نظرات کاربران
UserName