اسکله ماهیگیری کنارک
سواحل بندر کنارک به همراه پرندگان دریایی،جلوه ای زیبا به این اسکله داده است.اسکله کنارک برای پهلو گیری و تخلیه صید لنج های ماهیگیری استفاده میشود.
نظرات کاربران
UserName