گزارش تصویری از کارگاه رنگرزی اراک
آخرین رنگرزی سنتی در اراک که آن هم پس از بازنشستگی کارگران آن (به زودی) بسته خواهد شد.به دلیل حمایت نکردن از فرش دستباف اراک و ساروق که یکی از با کیفیت ترین فرشهای دستباف در جهان میباشد.
نظرات کاربران
UserName