شاهکارهایی با کاغذ و مداد
بن هاینه هنرمند بلژیکی تباری است که از کودکی طراحی را به شکل غیر حرفه ای دنبال می کرده است.وی از سال 2008 به شکل حرفه ای این شاخه را دنبال کرده و عناصری همچون خلاقیت ،تخیل و هنر را در هم آمیخنه و معجونی این چنین خلق کرده است. او می گوید:"برای پیدا کردن سوژه ام شاید ساعتها فکر می کنم و از آن برای نوع طراحی و زاویه دید آن بسیار حساسیت به خرج می دهم. ابزار کار من تنها تکه ای کاغذ ،یک مداد و دوربین عکاسی ام می باشد." اما در حقیقت او کوله باری از تخیل و خلاقیت و هنر.
نظرات کاربران
UserName