تصاویر جالب از لندن آن سال ها
برگزاری المپیک در پایتخت انگلیس باعث شده شهروندان جهان بیش از هر زمانی به این شهر توجه داشته باشند. به همین علت هر آنچه درباره این شهر وجود دارد، دیدنی و شنیدنی است. در این گزارش، تصاویری از لندن طی سال های 1957 تا 1962 را از زاویه ای که فردریک ویلفرد انتخاب کرده، نگاه می کنیم.
نظرات کاربران
UserName