بی نظمی عبور و مرور در خیابانهای تهران
تصاویری از عبور و مرور نا منظم اتومبیل ها در سطح شهر .
نظرات کاربران
UserName