آلودگی هوای اهواز
ریزگردها و توده هوای غبارآلود از صبح سه شنبه با ورد جریانات جنوب غربی بخش وسیعی از استان خوزستان بویژه مرکز استان را فرا گرفت.
نظرات کاربران
UserName