سفر تصویری به 10 کشور جزیره ای جهان
جمهوری نائورو، کوچکترین جمهوری جهان با ۲۱ کیلومتر مربع وسعت و ۱۳۳۶۵ نفر جمعیت جزیرهای در قلب اقیانوس آرام است که به رغم کوچکی در آنجا یک دیکتاتور بزرگ حکومت میکند.
نظرات کاربران
UserName