مسجد ذوقبلتین در مدینه منوره
مسجد ذوالقبلتین، مسجدی است که در آن قبله مسلمانان در حین یکی از نماز ظهر از بیت المقدس به کعبه تغییر یافت. پیامبر اسلام دو رکعت از نماز ظهر را به سوی بیتالمقدس و دو رکعت دیگر را به جانب کعبه گذارد. این امر در مسجد بنیسالم مدینه انجام شد، که بعدها به مسجد "ذوالقبلتین" یا دو قبلهای، مشهور گشت.
نظرات کاربران
UserName