سالگرد جنبش خشم در اسپانیا
ده ها هزار نفر از مردم اسپانیا در سالگرد جنبش موسوم به خشم که در اعتراض به بحران اقتصادی این کشور آغاز شده بود، به خیابان ها آمدند.
نظرات کاربران
UserName