تفریحگاه تابستانی علی کله در اهواز
دراین تصاویر شما از تفریحگاه تابستانی (علی کله) در کنار ساحل رودخانه دز درشمال خوزستان دیدن می کنید .
نظرات کاربران
UserName