رونمایی از تابلوی نقاشی « خلیج فارس»
گوشه هایی از رونمایی تابلوی نقاشی خلیج فارس اثر اکرم خطیبی در کمیسیون ملی یونسکو رونمایی شد.
نظرات کاربران
UserName