درختان پاییزی جنگل

زماني كه در پاييز برگ درختان قرمز و قهوه اي شده و ناگهان ريخته مي شوند مهم است كه به ياد داشته باشيم چه اتفاقي مي افتد. آنها در حال خانه تكاني سالانه هستند.

نظرات کاربران
UserName