تصاویری جالب از بارش تگرگ ناگهانی در یک صبح بهاری در شهر ری
بارش تگرگ ناگهان مردم شهر ری رو به شدت غافلگیر کرد... آن هم در یک صبح زیبای بهاری...
نظرات کاربران
UserName