درختی میان دشتی سبز

حضرت رسول (ص) فرمود:هر که درختي بنشاند خداوند تعالي به اندازه ميوهاي که از آن درخت داده شود پاداش براي وي مينويسد.

نظرات کاربران
UserName