دشت سبز

به زمین های پهناور سرتا سر سبز هستند را دشت می گوییم.

نظرات کاربران
UserName