تصاویر طراحی رایانه ای آموزنده
در سبک نقاشی دیجیتالی بوضوح نقش دانش نقاشی به صورت فیزیکی بر کاغذ و بوم احساس می شود، چراکه هنرمند دیجیتال ابزارهای مختلفی همچون صفحه های مجازی را که شامل میلیون ها رنگ هستند و همچنین بوم های نقاشی در سایزهای مختلف در اختیار دارد. توانایی از میان بردن اشتباهات در حین کار هم از جمله مزیت هایی است که این روش را از نقاشی سنتی متمایز می کند.
نظرات کاربران
UserName