تصویر سازی رایانه ای ابراز محبت
در واقع graphic tablet وسیله ورودی نقاشی دستی به رایانه است که هنرمند را قادر می کند در رایانه همانند نقاشی با کاغذ و قلم معمولی کار کند. یک tablet شامل یک سطح صاف و یک قلم نوک دار Stylus می شود، البته عموما تصاویر رسم شده روی سطح نمایش داده نمی شود و فقط تصاویر را می توان در مانیتور مشاهده کرد.
نظرات کاربران
UserName