تصویر رایانه ای کودک
نرم افزار های نقاشی دیجیتال مانند Corel Painter، Adobe Photoshop، ArtRage، محیطی مانند نقاشی واقعی را مانند بوم، انواع ابزار های طراحی ونقاشی، پالت رنگ و انواع رنگ ها را برای هنرمند ایجاد می کنند. نقاشی دیجیتال کاملا با دیگر انواع هنر دیجیتال و کامپیوتری ، متفاوت است. از آن جهت که ما با طرح رندر شده از روی یک مدل روبرو نیستیم. و طراح برای خلق اثر خود از ثکنیک های طراحی و نقاشی مستقیما از کامپوتر کمک می گیرد.
نظرات کاربران
UserName