گل نیلوفر
گل نیلوفر گیاهی است که دارای‏‎ گونههای همیشه سبز‏، درختچهای، دائمی، یکساله، پیچنده و بالارونده است.
نظرات کاربران
UserName