برکه ای همراه با برگهای پاییزی

هنگامی که دمای هوا کاهش می یابد، کلروفیل (ماده ی سبز گیاهی) موجود در برگ ها شروع به تجزیه شدن می کنند و این امر باعث ظهور رنگدانه هایی می شود که به طور طبیعی در گیاه وجود دارند

نظرات کاربران
UserName