گندم زار

شالیزار، زمین کشاورزی است که در آن برنج کاشته میشود. برای کاشت برنج ابتدا باید آن را در محوطه کوچکی رشد داد و بعد از آن به شالیزار منتقل کرد. شالیزارهای در حال کاشت همیشه پر آب هستند

نظرات کاربران
UserName