برگ پاییزی یخ زده

براثر فقدان آب ومواد لازم برای رشد درختان کم کم درخت خشک شده و بافت اصلی را از دست می دهد.

نظرات کاربران
UserName