یک سبزه زار یخ زده

بر اثر سرما،وبرفی که می آید،باعث می شود که چمن وگیاهان یخ بزنند.

نظرات کاربران
UserName