گلها و برگهای یخ زده

از درخت چه های تزئینی،برای تزئینات کریسمس استفاده می شود

نظرات کاربران
UserName