برگهای سبز یخ زده

کاج (نام علمی: Pinus) نوعی درخت از دسته مخروطیان است که برگهای دائمی دارد. کا جها به ترتیب در شاخه های دانه داران بازدانگان مخروط دارانconifenas قرار دارند.

نظرات کاربران
UserName