برگ سبز درخت

یک برگ از دو بخش پهنک و دمبرگ تشکیل شده است.

نظرات کاربران
UserName