جنگلی سرسبز با درختان بلند

حضرت رسول (ص) فرمود: خداوند درخت را براي انسان آفريد، از اينرو او بايد درخت را بکارد، آن را آبياري کند و در حفظ آن بکوشد.

نظرات کاربران
UserName