درختان بلند جنگل
حضرت رسول (ص) فرمود: هر کس درختي بکارد و از آن حفاظت نمايد تا ثمر دهد، خداوند به اندازه ثمره آن به وي پاداش خواهد داد.
نظرات کاربران
UserName