پرنده زیبا
امروزه پرندگان با این ویژگیها شناخته میشوند: منقار و بدنی پوشیده از پر دارند، دندان ندارند، تخمهایی با پوستهٔ سخت میگذارند
نظرات کاربران
UserName