نمایی از پرنده آبی
پَرَنده به جانوران مهرهداری گفته میشود که بدنی پوشیده از پر دارند، خونگرم اند، بال دارند، بر روی دوپا راه میروند و تخم میگذارند.
نظرات کاربران
UserName