کارگاه پرده بافی کعبه
اینها تصاویری است از کارگاه پرده بافی که در آن پرده کعبه دوخته و آماده میشود.
نظرات کاربران
UserName