تصاویری زیبا از شهر مکه و کعبه
مَکّه نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان. مکه یکی از شهرهای تاریخی عربستان سعودی است و بخاطر قرار داشتن کعبه، قبلهگاه مسلمانان در آن مقدسترین شهر اسلام بهشمار میرود. مکه زادگاه محمد (ص)و محل بعثت او است.
این شهر علاوه بر نام مکه دارای نامهایی همچون بکّه، امّ القری و بلدالحرام نیز بوده
نظرات کاربران
UserName