تصاویری از عار حراء
غار حِرا مکانی است که محل بعثت محمد، پیامبر اسلام است. درب غار به سمت ‏شمال است و فضای آن گنجایش تقریبی پنج نفر نشسته را دارد. ارتفاع غار نیز به اندازه قامت ‏یک انسان است. غار حرا محل عبادت محمد پیامبر اسلام بوده و او روزهایی از ایام سال، به ویژه در ماه رمضان را در آنجا بهسر میبردهاست. به اعتقاد مسلمانان در همین غار بود که نخستین بار بر محمد وحی نازل گردید و آیات آغازین سوره علق برای وی خوانده شد.
از این رو مسلمانان بر این باورند که این غار از جمله بهترین و متبرکترین نقاط مکه محسوب میشود و مسلمانان برای زیارت به آنجا میروند. کوه ثبیر نیز که در برابر کوه حرا در سوی دیگر جاده قرار دارد، از مکانهای مقدس مسلمانان به شمار میرود. گفتهاند که خداوند از این کوه گوسفندی را برای ذبح نزد اسماعیل فرستادهاست.
نظرات کاربران
UserName