زادگاه یک جنگلی؛ گزارش تصویری از محل تولد میزا کوچک خان
زادگاه میرزا کوچکخان جنگلی اما در میانۀ شلوغی شهر رشت، کمی آنسوتر ازمیدان تاریخی شهرداری در خیابان پر رفت و آمد استادسرا واقع است. مساحتاولیه این خانه که متعلق به میرزا بزرگ پدر میرزا کوچکخان بوده، یک هزار و۱۲۰متر مربع بود، شامل حیاطی وسیع که تا پشت تکیه مستوفی امتداد داشتهاست. پس از کشته شدن میرزا، خانواده او به دلیل احساس عدم امنیت در حکومتپهلوی اول خانه را ترک کرده و آن را بعدها به فروش رساندند.
به گزارش تاریخ ایرانی، طبق اسناد و مدارک به دست آمده اولین بار حدود ۸۰ سال پیش بود که این خانهتوسط رحیمخان برادر میرزا کوچک به شخصی به نام ابراهیم کلیمی اصفهانی وسپس در سال ۱۳۲۷ هجری شمسی به مرحوم سیفالله ملکزاده فروخته شد. فرزندانملکزاده بعدها به تفکیک محوطه و فروش قسمت بیشتر این خانه اقدام کردند وبخش باقیمانده از خانه میرزا هم تا سال ۱۳۶۰ به مستاجران واگذار میشد.
این بنا به مساحت ۳۰۰ متر مربع شامل دو طبقه است که هر طبقه چهار اتاق،ایوان و دو پلکان در دو طرف خانه برای ورود به ایوان و اتاقهای طبقه بالادارد و در حال حاضر شهرداری رشت مالک اصلی آن است. طبقه پایین نمایشگاهیدائمی از کتب مربوط به تاریخ گیلان و نهضت جنگل را در خود جای داده و طبقهبالا اتاقهای محل زندگی خانواده استادسرایی مانند آنچه در قدیم وجود داشتهبازسازی شده است. در گوشه و کنار خانه هم روی دیوارها عکسها و اسنادی ازدوران مبارزات نهضت جنگل نصب شده است.
نظرات کاربران
UserName