تصوير درختی کنار دریاچه در انگلستان
امام علی(ع) میفرماید: پرهیز از قطع کردن درختان سرسبز، بر طول عمر انسان میافزاید بحار الأنوار، ج76، ص319.
نظرات کاربران
UserName