تصوير گورخر در افريقاي جنوبي
گور خر جانوری از خانواده اسب و بومی آفریقای مرکزی و جنوبی است. این جانور به خاطر خطوط سیاه و سفید روی بدنش معروف است. این خطوط معمولاً بر روی سر گردن و تنه به صورت عمودی وجود دارد. این نوارهای سیاه و سفید در استتار گور خرها از دید صیادان موثراند. البته گورخری که بهرام گور، مطابق افسانههای ایرانی، صید میکرد این نوع گورخر مثل گورخرهای آفریقایی سیاه و سفید نیست و پوستی ساده و به رنگ زرد اخرایی دارد و به گورخر ایرانی مشهور است.
نظرات کاربران
UserName