تصويري از يك جنگل در لهستان

امام علی(ع) میفرماید: پرهیز از قطع کردن درختان سرسبز، بر طول عمر انسان میافزاید بحار الأنوار، ج76، ص319.

نظرات کاربران
UserName