موتور سیکلت دوکاتی (Ducat)
دوکاتی شرکت موتورسیکلت سازی ایتالیایی است. موتورسیکلتهای این شرکت به داشتن طرح بدنه زیبا و نیز کیفیت فنی مناسب مشهورند. شرکت دوکاتی را برادران دوکاتی در سال ۱۹۲۶ پایهگذاشتند. مالکیت این شرکت از آن زمان تاکنون چند بار تغییر کرده است. مرکز شرکت و کارخانه آن در شهر بولونیا در ایتالیا است. موتورسیکلتهای این شرکت در چند دسته اصلی تولید میشود. دوکاتی در مسابقات موتوجیپی و سوپربایک شرکت میکند و بارها برنده جایزه اول شده است.
نظرات کاربران
UserName