موتور سواری در آسمان
شروع فعاليت موتور کراس ایران بر مي گردد به سال هاي 1328 كه با ورود موتورهاي انگليسي به كشور عده اي از علاقه مندان شروع به برپايي نمايشات موتور سواري در ميدان ارك تهران و جلاليه در روز هاي تعطيل نمودند تا اينكه در سال 1340 با ورود اولين موتورهاي ساخت ژاپن به ايران يكي از وارد كنندگان براي تبليغ اقدام به برگزاري يكدوره مسابقات به صورت تور بين تهران و مشهد نمودند كه اكثر شركت كنندگان از كسبه دوچرخه فروش و موتور فروش تهران و مشهد بودند.
نظرات کاربران
UserName