مسابقه موتور کراس
موتور کراس یکی مهیج ترین ورزش های رشته موتور سواری می باشد. مسابقات موتور کراس در ۴ کلاس و یک کلاس پیشکسوتان برگزار میشود: ۶۵ سی سی ،۸۵ سی سی ،۱۲۵ سی سی ،۲۵۰ سی سی .
نظرات کاربران
UserName