دوچرخه سواری
دوچرخهسواری نام ورزشی است که آن را میتوان به صورت تکنفره یا گروهی انجام داد. به دلیل کشش عضلات پا در این ورزش لازم است که دوچرخهسوار در حین مسابقه از استقامت خوبی برای طی کردن مسافتهای نسبتا طولانی برخوردار باشد. از مهمترین مسابقات جهانی دوچرخهسواری میتوان از تور دو فرانس نام برد.
نظرات کاربران
UserName