توپ بیس بال
بیسبال نوعی ورزش گروهی است که با چوب و توپ توسط ۹ بازیکن در یک زمین چمن بازی میشود. بیسبال در قرن نوزدهم از ورزش انگلیسی کریکت ریشه گرفته است. بیسبال از بازیهای متعددی که با چوب و توپ بازی میشدند اشتقاق پیدا کردهاست. از جمله این بازیها میتوان ورزش قدیمی راوندر که در آمریکای شمالی بازی میشد، ورزش انگلیسی کریکت و ورزش بسیار قدیمی رومانیائی اُینا را نام برد. نخستین مسابقه ورزش مدرن بیسبال که در اسناد نوشتاری گزارش شدهاست، به مسابقهای در ۴ ژوئن ۱۸۳۸ در بیچویل، انتاریو، کانادا مربوط میشود.
نظرات کاربران
UserName