توپ فوتبال آمریکایی
توپهایی که در مسابقات رسمی فوتبال آمریکایی استفاده میشوند، بایستی این شرایط را دارا باشند: 1- قطر: ۲۵-۲۶ سانتیمتر 2- محیط (در طولانیترین قسمت): ۵۸ تا ۶۲ سانتیمتر 3- محیط (در عریضترین قسمت): ۲۸ تا ۳۰ سانتیمتر 4- وزن: ۳۹۷ تا ۴۲۵ گرم 5- فشار هوا (پوند در اینچ مربع): ۱۲٫۵ تا ۱۳٫۵
نظرات کاربران
UserName