آدمک نمادین
آدمکهای نمادین با رنگهای مختلف که پشت سرهم ایستاده و بیانگر گروه و تشکل و تعاملهای گروهی میباشند.
نظرات کاربران
UserName