موتور سیکلت کاوازاکی ZZR_1200
كاوازاكي زيزيآر موتوري است كه براي سرعتهاي بالا و حركت در آزاد راهها طراحي شده است. تايرهاي Sport Max دانلوپ بدين منظور به گونه اي طراحي شده اند كه حركت زي زي آر را در بزرگراهها بسيار نرم و بدون ضربه امكانپذير مي كنند و همين يكي از تفاوت هاي زي زي آر ۲۰۰۳ نسبت به مدل قبلي خودش است كه از تايرهاي نسبتاً سفت و خشك بريجستون استفاده مي كرد. يكي ديگر از تفاوت هاي اين مدل با مدل قبلي خود و يا حتي مي توان گفت با مدل هاي اسپورت ديگر زين راحت و خوش استيل آن است كه دردهاي معمول رانندگي با موتور سيكلت هاي سوپراسپورت را به آن شدت براي راننده ايجاد نمي كند. يكي از ويژگي هاي بارز زي زي آر سيستم هدايت بسيار فوق العاده آن است كه براي موتوري در ابعاد نسبتاً بزرگ زي زي آر بسيار مناسب است. فرمان اين موتور به حدي نرم و قابل كنترل است كه با هيچ موتورسيكلت ديگري قابل مقايسه نيست، اين فرمان به خصوص در هنگام دور زدن بدون كوچكترين لغزشي امكان كنترل مناسب را به راننده مي دهد.
نظرات کاربران
UserName