دو موتور سیکلت سه چرخ Piaggio
موتورسیکلت پیاجیو MP3 در آزمایش ها نشان داده که می تواند در زمان 15 ثانیه به سرعت 130 کیلومتر دست یابد و سیستم چرخ های آن به گونه ای طراحی و ساخته شده که هر کدام می توانند در هنگام پیچیدن، شرایط مستقلی داشته و حتی در هنگام ترمز در سرعت های 60 و 70 کیلومتر طراحی صندلی به گونه ای است که هیچ گاه سبب انتقال لرزش یا ایجاد عدم تعادل نمی گردد. پیاجیو موتورسیکلت 3 چرخه دیگری از یک کمپانی کوچک است که می تواند بخش عمده ای از نیازهای فردی در شهر و حتی بزرگراه و جاده های خارج شهری را برآورده سازد که با مصرف حدود 4 لیتر در 100 کیلومتر و دارا بودن فضای مناسب برای بار و صندوق عقب جهت قرارگیری کلاه ایمنی و حتی مکانی برای اتصال شارژ تلفن همراه یک مکانی برای اتصال شارژ تلفن همراه، یک خودروی ایده آل جهت خرید و استفاده در زندگی روزمره است.
نظرات کاربران
UserName